Kamis, 01 Maret 2012

Nandur Tetaneman


Nandur tetaneman
ing pekarangan omah iki
nuwuhake rasa seneng

Ora mung kanggo sesawangan endah
nanging uga nyegerna dhadha
kang mbutuhake resiking hawa

Nandur tetaneman
ing pekarangan omah iki
nandur sesawangan katresnan

Katresnanku marang sliramu
katresnanmu marang awakku
kang wus tinandur sajroning ati

Nandur tetaneman
ing pekarangan omah iki
nuwuhake berkahe Gusti

1 komentar: