Sabtu, 01 Desember 2012

Wiyosing Gusti


wiyosipun Yesus Kristus
awit sih rahmate Gusti
mring manungsa kebak dosa
rinangkul katresnan aji
lumebu kratone swarga
nyawiji kaliyan Gusti

wiyosipun Gusti luhur
tumpraping ajining mami
dadi titah linuhurna
bungah-bungah jroning ati
saos sokur mring Yehuwah
awit nebus kita sami

Tidak ada komentar:

Posting Komentar