Kamis, 12 April 2012

Nglibatake Bocah-bocah Ngresiki Lingkungan


NJUMPUTI REGEDAN: Bocah-bocah lagi ngresiki dalan ing ngarep sekolah
Nyengkuyung apa kang dadi programe pemerintah ing babagan njaga karesikan lingkungan, pas banget karo gegayuhane SMP 1 Jati, Kudus, Jawa Tengah (Jateng), kang mapan ing Dalan Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kudus, kuwi. Yaiku, gegayuhan supaya para muride nduweni sikap peduli marang lingkungan. Mulane, ing Jumat (13/4) esuk mau bocah-bocah kelas VIII A nganti H, diatag menyang dalan kang ana ing ngarep sekolah. Bocah-bocah supaya ngresiki pinggiring dalam kanthi njupuk reregedan kang pating slengkrah. Regedan plastik, kertas, uga godong-godong garing kang ngregedi dalan. Jumat (6/4) sing kepungkur bocah-bocah kelas VII A nganti H uga nindakake pakaryan kang padha.
Supaya dalan kang arah ngalor lan ngidul saka sekolah padha bisa resik, bocah-bocah mau diperang dadi loro. Separo, kelas VIII A nganti D, didhawuhi ngresiki dalan saka ngarepe sekolah ngarah ngalor nganti protigan, kang tumuju ing Gedung DPRD. Dene, separone maneh, kelas VIII E nganti H, didhawuhi ngresiki dalan saka ngarepe sekolah mengidul nganti ngarepe Museum Kretek. Kabeh dipandhu dening para guru, kang mulang kelas kuwi ing jam 1 lan 2.
Reregedan kang pating slengkrah mau dijumputi, banjur dilebokake ing plastik kang wis disiapake bocah-bocah saka ngomah. Sanadyan, ana bae bocah-bocah kang ora nggawa plastik. Bocah-bocah kang ora nggawa plastik dhewe ya melu ngrubung plastik kancane. Regedan kang dijupuk banjur dilebokake ing palstik kancane mau. Regedan kang wis dilebokake plastik mau banjur digawa bocah-bocah tumuju ing mburi sekolah, dibuwang ing papan sampah permanen. Saben dina, regedan kang wis cumepak ing papan sampah permanen mau dijupuki tukang sampah pemerintah, banjur digawa ing papan regedan pungkasan, istilah bahasa Indonesiane, kasebut Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sanadyan dalan kang diresiki bocah-bocah kuwi ora dawa, udakara mung sekilo meter, ananging tetep katon apik yen bisa katindakake. Sithik-sithik, yen kabeh wong nduweni kawigaten, mesthi bakal dadi apik kabeh.
NGLUMPUKNA REGEDAN: Bocah-bocah nggawa regedan menyang papan regedan permanen ing mburi sekolah
Nglibatake bocah-bocah njaga karesikan lingkungan kuwi bisa nuwuhake sikap positif bocah marang lingkungan. Mula, sikap kuwi kudu kawiwitan nalika isih cilik. Mesthine ora mung ing sekolah, ananging ing omah bacah-bocah dening wong tuwa uga dikenalake kepriye ngresiki pekarangan kang reged. Ayo bareng-bareng nuwuhake kabudhayan resikan ing lingkungane dhewe-dhewe!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar