Minggu, 11 Maret 2012

Udan Iki


Udan iki berkahe Gusti
tumprap para tani
kang kangen marang tetese
banyu, wiwit ketiga ngerak

Tanah-tanah padha subur
empuk yen dipacul
tetanduran bisa padha ijo
gumregah ati, muji syukur

Udan iki berkahe Gusti
tetanduran padha memuji
lumantar gegodhongan lan woh-wohan
rumentah tumprap para tani

Aku ndherek seneng ati
kabeh dirumat dening Gusti
kanthi tresna lan premati

Tidak ada komentar:

Posting Komentar